Festival študentského remesla navštívila aj Celeste Buckingham, Kamila Magálová či Robo Mikla.

Šiesty ročník tohto výnimočného festivalu sa začal už vo štvrtok večer. Lampiónový sprie- vod v maskách, ohňová i bubnová show či spevácke vystúpenie Celeste Buckingham prilákali do kežmarských ulíc nielen Kežmarčanov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Festival študentského remesla pokračoval v piatok dopoludnia slávnostným sprievodom cez mesto v dobových kostýmoch. O oficiálne otvorenie festivalu a privítanie hostí sa postaral primátor mesta Ján Ferenčák a riaditeľka kežmarskej Súkromnej spojenej školy, Biela voda Aneta Jurgovianová. Na nádvorí hradu a v jeho blízkom okolí mohli návštevníci festivalu obdivovať jedinečnú prácu a výrobky rezbára, kováča, krajčírov, medovnikára, tkáčky či obuvníka. „Na tomto festivale sme druhýkrát a prezen- tovali sme odbor dámsky krajčír s kolekciou odevov Rodná hruda. Tvoríme, šijeme a snažíme sa podporovať remeslá, aby neupadli do zabudnutia,“ priblížila svoju prácu majsterka odborného výcviku Magdaléna Marčáková zo Strednej technickej školy v Košiciach. „Je to úžasná akcia a mali sme možnosť zúčastniť sa aj krásneho večerného lampiónového sprievodu na námestí. Kežmarok je krásne mesto,“ dodala. V rámci festivalu sa študenti zapojili aj do praktických súťaží. V kaderníckej súťaži pred- viedli dámsky účes z obdobia baroka s použitím vlasovej ozdoby. O víťazke rozhodla spolu s iný- mi aj speváčka Celeste Buckingham. Ďalšou kategóriou bola prezentácia odevov v oblasti folklóru a ľudovej kultúry. V murárskej súťaži mali zúčastnení za úlohu opraviť časť hradné- ho opevnenia s využitím pôvodného materiálu a technologických postupov používaných v da- nom období. V stolárskej súťaži študenti vyrá- bali dlabaním, vyrezávaním a brúsením veľkú lyžicu. Svoju šikovnosť a precíznosť prezentova- li mladí aj v gastronómii. V Hoteli Hviezdoslav prebiehala kuchárska súťaž vo varení uhorských jedál. O víťazovi okrem iných rozhodla aj hereč- ka Kamila Magálová. Atmosféru festivalu dotváral bohatý kultúr- ny program, ktorý odštartovalo hudobné vystú- penie súkromného konzervatória v Košiciach. O napätie sa postarali žongléri s nožmi i skupina historického šermu z Brezna. Divadelné zosku- penie exTeatro zinscenovalo komické prijatie tovariša do cechu a do programu sa zapojili aj žiaci ZUŠ Petržalská, deti z MŠ na Možiarskej alebo folklórny súbor Maguráčik. Program vy- vrcholil vystúpením slovenského speváka Roba Miklu.

Veronika Michalčíková