Tak ako po iné roky aj v roku 2022 sa bude na Festivale študentského remesla súťažiť v šiestich súťažiach. Študenti budú súťažiť v odbore stolár, murár, kuchár, kaderník, folklór a v odevnej súťaži.

Organizátori festivalu aj tak prinášajú v tomto smere pre tento rok jednu zaujímavú novinku. Doteraz sa súťaže vykonávali na rôznych miestach v širšom okolí Kežmarského hradu. Tentoraz bude ale zmena, pretože všetky súťaže sa uskutočnia v areáli hradu, či už pred alebo vo vnútri hradu.

Súťaže sa vykonávajú pred zrakmi širokej verejnosti a tak návštevníci festivalu môžu sami posúdiť šikovnosť a kreativitu súťažiacich. Každá zo súťažných disciplín je určite zaujímavá a tak bude veľmi zaujímavé sledovať aj to, ktorá zo súťaží zaujme širokú verejnosť najviac a kde sa bude sústreďovať pozornosť návštevníkov.

Rozmiestnenie súťaží:

Súťaž stolár – parkovisko pred vstupom do hradu vpravo

Súťaž murár – priestor priamo pred vstupom do hradu

Súťaž kuchár – parkovisko oproti hradu, pri Základnej škole Grundschule

Súťaž kaderník – parkovisko pred vstupom do hradu vpravo

Súťaž folklór – za hradom, na trávnatej ploche v smere na sídlisko Sever

Odevná súťaž – na hradnom nádvorí vľavo