PROPOZÍCIE

        Súťaž v kaderníckej tvorbe

„ Margaréta venček spletá, sú v ňom všetky farby leta.“

Festival študentského remesla 2022 pod záštitou predsedu PSK  PaedDr. Milana Majerského, PhD.

1. Dátum a miesto konania súťaže:

10. jún 2022 – priestor pred hradom

2. Pracovné pomôcky a materiál:

 • povolené je použiť vlasové príčesky, klipy, vlasové ozdoby vyrobené z vlákna, hmoty a iných materiálov, ktoré musia byť zapracované v účese a nesmú prekrývať ½ hlavy modelky
 • povolené je použiť stylingové a fixačné prípravky
 • povolené je použiť vlasové sponky a hrebienky, vlásenky, výplne
 • vhodné je použitie ozdôb zo živých kvetov
 • čas na zhotovenie účesu je 80 minút
 • oblečenie modelky musí korešpondovať s danou témou
 • modelka nastúpi so suchými vlasmi, ktoré je povolené vopred si pripraviť ľubovoľnou technikou natáčania vlasov (natáčky, papiloty, kulma, krepovačka)

3. Podmienky súťaže:

Registrácia súťažiacich: 10. jún 2022, od 6:30 do 8:00 hod., pri vstupe do Kežmarského hradu

 • prevzatie dobového oblečenia na FŠR (poplatok za vypožičanie 5€ za 1 ks)
 • poprosíme priniesť so sebou menný zoznam žiakov a majstrov OV/učiteľov 2x
 • prihlásenie súťažiacich najneskôr do 13. mája 2022, v prípade veľkého počtu družstiev si organizátor vyhradzuje právo obmedziť počet súťažiacich.

(nutné zaslať návratku na festivalsr@gmail.com)

4. Časový harmonogram:

10. jún 2022 – piatok

6:30 – 8:00 hod          

registrácia súťažiacich, pri vstupe do Kežmarského hradu

8:00 – 8:20  hod     

zhromažďovanie sprievodu za Bazilikou minor sv. Kríža, Kostolné námestie 462/43

8:30 – 9:15 hod

historický sprievod mestom

9:30 hod

slávnostné otvorenie FŠR, začiatok súťaží

5. Hodnotenie:

 • všetky súťaže budú hodnotené odbornou porotou, ktorá bude menovaná organizátorom súťaže
 • ocenenia budú odovzdané zástupcom školy pri vyhlásení výsledkov súťaže o 16:00 hod. na Hradnom nádvorí

6. Ocenenie pre súťažiacich:

 • 1. miesto: balík produktov v hodnote 180€
  2. miesto: balík produktov v hodnote 80€
  3. miesto: balík produktov v hodnote 50€

7. Ubytovanie a strava

 • ubytovanie a stravu zabezpečí organizátor súťaže podľa včas zaslaných návratiek pre súťažiaci tím + 1 vyučujúci
 • ubytovanie 09. – 10.6.2022 (1 noc)

Strava:

 • večera v deň  príchodu, raňajky nasledujúci deň zabezpečí organizátor podľa dohody a rozpisu jednotlivých škôl (príde –e-mailom)
 • desiatu a občerstvenie (vodu) rozdá vedúci súťaže
 • poprosíme poveriť zodpovedného zamestnanca pre komunikáciu s vedúcim súťaže

8. Doprava:

 • náklady na dopravu zabezpečuje a hradí vysielajúca organizácia

9. Poistenie súťažiacich:

 • zabezpečuje vysielajúca organizácia

10. Informácie kontakt:

Mgr. Gabriela Zavacká, kontakt: gabriela.zavacka1@gmail.com

Organizačný garant súťaže si vyhradzuje právo na prípadné / menšie operatívne úpravy súťažných úloh. Prípadne ďalšie zmeny súťažných úloh budú prihláseným školám oznámené v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa žiaci vedeli včas pripraviť. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu štartovacieho času.