Informácie pre správcov stránky www.festivalsr.sk

 

Prihlasovanie do systému webstránky nájdete na tomto linku.


Hlavná stránka – Je plne dynamickým prvkom webu. Sponzori naskakujú ako Hlavní partneri chronologicky. Plagát naskakuje ako najnovšie zverejnený plagát na webstránke. Spodné aktuality naskakujú z kategórií aktuality a napísali o nás. Spodná časť stránky sa upravuje cez widgety, v prípade zmeny cez elementor je potrebné odstrániť hornú a dolnú medzeru v správe stránky.

Blog – V tejto časti webu naskakujú chronologicky články celej kategórie blog. Potrebné vždy pridávať ku článkom aj ilustračný obrázok.

Program – Obsah prvého textu na stránke naskakuje ako obsah plagátu z najnovšie zverejneného ročníka. Ďalej sú tak pozvánky na sprievodné aktivity. Potrebné pridávať ako článok s príslušnou kategóriou.

Súťaže – Naskakujú články s označením súťaž.

Fotogaléria – Potrebné pridať fotografie do článku s označením príslušného roku a dátumom.

Sponzori – Potrebné pridávať ako článok, sponzori automaticky nabehnú na hlavnej stránke a taktiež abecedne sa zoradia podľa svojej kategórie.

Kontakt – Upravuje sa ako stránka prostredníctvom systému wordpress.


Informoval PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M.