Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský ocenil 21 najúspešnejších pedagogických pracovníkov a 20 študentov stredných škôl z celého kraja. 

Učitelia si z jeho rúk prevzali plaketu J. A. Komenského Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región a študenti dostali plaketu Lux Mentium – Svetlo poznania. 

Pedagógovia Prešovského samosprávneho kraja získali Plaketu J. A. Komenského za dlhoročnú prácu a úspechy v školstve. Medzi 21 ocenenými pedagógmi boli aj traja učitelia kežmarských stredných škôl.  

Jozef Česla, Stredná umelecká škola – pedagóg a autor rytín viacerých slovenských poštových známok a príležitostných poštových pečiatok. Venuje sa príprave študentov na stredoškolskú odbornú činnosť. V minulosti predložil návrh oceľovej rytiny na vydanie známky s vyobrazením bývalého prezidenta Andreja Kisku.

Anna Jurgovianová, Súkromná spojená škola, ul. Biela voda – riaditeľka netradičnej strednej školy so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe. Vzdelávaniu Rómov sa venuje viac ako 20 rokov. Je dlhoročnou organizátorkou kežmarského Festivalu študentského remesla.

Darina Siskovičová, Hotelová akadémia Otta Brucknera – riaditeľka školy, ktorej základným cieľom je kvalitná príprava žiakov pre odborné riadiace činnosti v oblasti hotelierstva, gastronómie, služieb cestovného ruchu. Študenti počas štúdia absolvujú odbornú prax v najlepších hoteloch doma i v zahraničí. 

Ocenení študenti získali plaketu Lux Mentium – Svetlo poznania. Medzi ocenenými študenti figurovalo meno študenta Gymnázia P. O. Hviezdoslava. 

Jakub Venglík – ocenenie dostal za vzornú a úspešnú reprezentáciu v prírodovedných a športových súťažiach a matematických, fyzikálnych či chemických olympiádach. 

Veronika Michalčíková