Na Festivale študentského remesla predviedli svoju zručnosť a precíznosť mladí remeselníci nielen z Kežmarku, ale aj z celého Slovenska. Stálou známou tvárou podujatia bola úspešná slovenská speváčka Celeste Buckingham.

Dvojdňové podujatie podporilo aj ministerstvo

Siedmy ročník festivalu už tradične zorganizovala kežmarská Súkromná spojená škola na ulici Biela voda a nezisková organizácia Biela voda s podporou mesta Kežmarok a Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Dvojdňové podujatie, ktoré bolo tento rok venované 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku, odštartovalo vo štvrtok večer rozprávkovým lampiónovým sprievodom v maskách. Ten vyrazil od Kežmarského hradu smerom k radnici. O dobrú náladu sa postarali Veselí Krastafci so svojou ohňovou šou či niekoľkonásobné tanečné víťazky zo Základnej umeleckej školy na Petržalskej ulici. Večerné pódium pri radnici patrilo spevákovi Robovi Miklovi a Kikovi Dufincovi z kapely Iconita. 

Spojenie tradícií s prítomnosťou

Festival študentského remesla pokračoval v piatok dopoludnia historickým sprievodom žiakov a študentov základných a stredných škôl cez mesto v dobových kostýmoch. Slávnostný sprievod poukazoval na život v jednotlivých storočiach v regióne, od prvých osadníkov v Kežmarku. Všetky použité kostýmy boli ušité v Súkromnej strednej škole, ulica Biela voda práve na túto príležitosť. 

Oficiálny začiatok tohto výnimočného festivalu bol na nádvorí Kežmarského hradu. Divadelníci z exTeatra si pripravili scénku zo života v 13. storočí, ktorá pokračovala cechovačkou tovarišov do spolku. Neskôr sa k študentom a návštevníkom prihovoril primátor mesta Ján Ferenčák, riaditeľka Súkromnej spojenej školy na Ul. Biela voda Anna Jurgovianová, predseda PSK Milan Majerský a štátny tajomník ministerstva školstva, vedy a športu Peter Krajňák. „Chcem sa poďakovať pani riaditeľke, že pred siedmimi rokmi prišla s nápadom zorganizovať tento festival. Nedokážeme zmeniť všetko, ale môžeme ľudí inšpirovať, aby nasledovali takýto pozitívny príklad. To, že remeslo má zlaté dno, platí aj v dnešnej dobe. Som presvedčený, že veľa ľudí sa inšpirovalo remeslom, ktoré študenti predvádzali,“ zaznelo z úst primátora Jána Ferenčáka. 

Pred hradom a tiež na jeho nádvorí mohli návštevníci obdivovať jedinečnú prácu a výrobky krajčírok, tkáčky, rezbárov, kováčov a iných. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo priblížiť a ukázať vznik tradičných remesiel a cechov, ktoré predvádzali študenti pôvodnými technikami a v dobových kostýmoch. Potvrdila to aj riaditeľka školy Anna Jurgovianová: „Festival študentského remesla je od svojho začiatku o spájaní – o spojení minulosti s prítomnosťou, o spojení starých remeselníkov s mladými, so žiakmi a študentmi, a s remeslami, ktoré upadajú, alebo naopak, ktoré začínajú byť atraktívne.“ 

Svoje nadšenie zo spoločného stretnutia mladých i starších remeselníkov neskrýval ani štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák. „Tento festival má každý rok vyššiu úroveň. Je veľmi dobré, že si účastníci vymieňajú skúsenosti a informácie a že sa obohacujú aj po remeselnej stránke,“ povedal Krajňák. Zároveň dodal, že zástupcovia stredných škôl robia záslužnú prácu a štát sa bude snažiť vytvoriť čo najlepšie podmienky pre ich rozvoj. 

Festival navštívil aj prešovský župan Milan Majerský. „Myšlienka, že remeslo má zlaté dno, neplatila iba niekedy, ale rovnako platí aj v súčasnosti. Dnes je ťažké nájsť zručných majstrov. Školy, ktoré sú v pôsobnosti PSK, sa snažia vychovať dobrých remeselníkov, ktorí sa budú vedieť začleniť do života,“ povedal Majerský a prítomných vyzval, aby poctivo pracovali nielen na sebe a svojej zručnosti, ale aj pre dobro iných. 

Prácu hodnotila odborná porota

Počas festivalu sa študenti zapojili do praktických súťaží. Vizážisti sa venovali téme folklór na tvári, pričom svojmu modelu mali namaľovať na tvár ľudový vzor. Stolári mali zhotoviť drevenú misu a kaderníci robili účes z obdobia gotiky, neskorej gotiky a začiatku renesancie. Okrem toho si študenti zmerali svoju zručnosť aj v krajčírskej, kulinárskej a murárskej súťaží. Výsledok ich práce hodnotila odborná porota, do ktorej zasadli známe osobnosti ako Celeste Buckingham, Aleš Mlátilík, Gizka Oňová, Matěj Vávra a iní. 

Počas podujatia bol pre veľkých i malých pripravený bohatý sprievodný program. Úspech malo divadelné predstavenie Z rozprávky do rozprávky, ktoré si pripravili žiaci kežmarskej základnej školy Grundschule. V blízkosti hradu mohli malí i veľkí zvedavci preskúmať priestory strašidelného domu, ochutnať uhorské jedlá, pozrieť si cigánsky tábor, pastiersku a rybársku osadu či zastrieľať si z luku. 

Speváci pomohli nepočujúcim deťom

Vyvrcholením siedmeho ročníka Festivalu študentského remesla bol piatkový večerný benefičný koncert. V drevenom artikulárnom kostole zaznel jedinečný spev známych spevákov a hudobníkov ako Celeste Buckingham, Ondrej Kandráč a Matěj Vávra. Výťažok z koncertu poputoval na pomoc občianskemu združeniu na pomoc nepočujúcim deťom Uškové deti. 

Veronika Michalčíková