Riaditeľka Festivalu študentského remesla: Mgr. Anna Jurgovianová

Kontakt na manažérku festivalu:

Ing. Lucia Danielčáková

Súkromná spojená škola
Biela voda 2
060 01 Kežmarok

tel. 0902 323 517
festivalsr@gmail.com