Riaditeľka FŠR: Mgr. Anna Jurgovianová

Súkromná spojená škola
Biela voda 2
060 01 Kežmarok
052 452 35 17
0911 52 35 17
ssoskk@gmail.com