Na Festivale študentského remesla 2019 sa súťažilo v šiestich súťažiach

 

Súťažili študenti zo 40 škôl z celého Slovenska. Tí vytvorili 47 súťažných družstiev.

 

Súťaž kaderník

1. Viktória Nevedelková – SOŠ podnikania a služieb, Námestovo

2. Karolína Dudášová – SOŠ, Gemerská 1, Košice

3. Michaela Kudjaková – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné

 

Súťaž krajčír

1. ZŠ a MŠ, Tajovského 2, Badín – kolekcia „Farbené do modra – Modrotlač“

2. Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok – kolekcia „Lošade Luluďa“

3. Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice – kolekcia „Tradícia netradične“

 

Súťaž Folklór na tvári – vizáž

1. Spojená škola, Školská 7, 974 01, Banská Bystrica

2. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov (dve miesta na 2. mieste) obidve z Prešova

3. Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

 

Súťaž stolár

1. Stredná umelecká škola, Kežmarok

2. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

3. SSOŠ, Hviezdoslavova 11, Bardejov

 

Súťaž murár

1. SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

2. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

3. Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

 

Súťaž kuchár

1. SOŠ Potravinárska, Cabajská 6, Nitra

2. Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

3. Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce

 

Prihláška na súťaž Festival študentského remesla 6. – 7. jún 2019, Kežmarok

súťažné podmienky 2019

Vizážisticka súťaž

Kadernícka súťaž

Krajčírska súťaž

Kulinárska súťaž

Murárska súťaž

Stolárska súťaž