Z dôvodu pandémie koronavírusu sa v roku 2020 Festival študentského remesla neuskutočnil. Tento populárny a celoslovenský festival mladej remeselnej tvorby študentov z celého Slovenska organizuje každý rok práve naša škola a trvá dva dni.

Vedenie školy sa rozhodlo presnúť 8. ročník nášho Festivalu študentského remesla preložiť na 10. – 11. jún 2021, no ani ten sa kvôli pokračujúcej pandémii neuskutoční!

Všetci veríme, že populárny najväčší študentský festival remesiel uvidíme začiatkom júna 2022!