Archives for Aktuality

Po dvoch rokoch je tu opäť Festival študentského remesla

Populárny Festival študentského remesla, ktorý organizuje Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok sa po dvojročnej absencii, zapríčinenej pandémiou koronavírusu, vracia späť.

Začiatkom júna 2022 bude festival opäť zorganizovaný v centre Kežmarku, a to v areáli Kežmarského hradu!

Na Festivale študentského remesla 2022 sa bude súťažiť v šiestich súťažiach: FOLKLÓR, KADERNÍK, KUCHÁR, MURÁR, STOLÁR a v ODEVNEJ súťaži.

Festival začne vo štvrtok 9. júna podvečer ekumenickou pobožnosťou, ktorá bude v kežmarskom Gréckokatolíckom chráme, po ktorej bude pokračovať benefičným koncertom v drevenom artikulárnom kostole. Potom bude nasledovať ohňová a bubnová show na parkovisku na Kostolnom námestí a program sa vo štvrtok 9. júna zakončí lampiónovým sprievodom.

V piatok už budú prebiehať súťaže, kultúrne vystúpenia a rôzne sprievodné programy v areáli Kežmarského hradu a uskutoční sa aj tradičný historický sprievod mestom.

Je sa na čo tešiť!

Read more

Záštitu nad festivalom prevzal prešovský župan

Festival študentského remesla, ktorého hlavným organizátorom je naša škola, sa v roku 2022 uskutoční v dňoch 9. – 10. júna 2022. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Súťažiť sa bude v šiestich súťažiach, a to FOLKLÓR, KADERNÍK, KUCHÁR, MURÁR, STOLÁR a v ODEVNEJ súťaži.

Bližšie informácie k súťažiam nájdete na stránke festivalu: https://www.festivalsr.sk/.

Read more

Festival sa prekladá na budúci rok

Z dôvodu pandémie koronavírusu sa v roku 2020 Festival študentského remesla neuskutočnil. Tento populárny a celoslovenský festival mladej remeselnej tvorby študentov z celého Slovenska organizuje každý rok práve naša škola a trvá dva dni.

Vedenie školy sa rozhodlo presnúť 8. ročník nášho Festivalu študentského remesla preložiť na 10. – 11. jún 2021, no ani ten sa kvôli pokračujúcej pandémii neuskutoční!

Všetci veríme, že populárny najväčší študentský festival remesiel uvidíme začiatkom júna 2022!

Read more

Pandémia prekladá obľúbený festival pre všetkých študentov

Najväčší študentský festival remesiel v Kežmarku tohto roku nebude. Festival študentského remesla, ktorý organizuje naša Súkromná spojená škola, Biela voda v Kežmarku, sa kvôli pandémii koronavírusu neuskutoční.

Podujatie sa malo uskutočniť v dňoch 11. – 12. júna 2020 v Kežmarku.

Opäť bol pripravený bohatý program so sprievodom mladých remeselníkov či prezentácia ich šikovných rúk. V rámci neho vedenie školy a podujatia nezabudlo ani na zaujímavú gastronómické prekvapenie. Mali sme si pochutiť na tradičných jedlách ruskej kuchyne, ale na pelmene, kalitki, baranki či šašlik si budeme musieť počkať a veriť, že si tieto jedlá vychutnáme o rok.

Veríme, že v roku 2021 sa už festival uskutoční v tradičnom termíne na začiatku júna a budeme môcť v Kežmarku privítať mladých remeselníkov z celého Slovenska.

Foto: archív fb ssš (pelmene, kalitki, baranki)

Read more

Škola zorganizovala najväčšie školské remeselné podujatie na Slovensku

V dňoch 6. – 7. júna 2019 bola naša škola hlavným organizátorom 7. ročníka Festivalu študentského remesla. To sa uskutočnilo v centre mesta Kežmarok.
Podujatie sa skladalo z viacerých častí – vo štvrtok večert to bol Rozprávkový lampiónový sprievod, v piatok dopoludnia to bol sprievod mestom v dobových kostýmoch, počas obidvoch dní študenti škôl z celého Slovenska súťažili v remeselných súťažiach, počas piatku to bol kultúrny program na pódiu, sprievodné podujatia v areáli hradu, sprievodné podujatia mimo hradu a záverečný benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil v kežmarskom drevenom artikulárnom kostole.

Ponuka festivalu bola pestrá pre všetky vekové kategórie a aj vysoký počet súťažiacich a návštevníkov festivalu sú dôkazom, že Festival študentského remesla sa už dostal do povedomia širokej verejnosti na celom Slovensku.

Na podujatí sa zúčastnilo 40 škôl z celého Slovenska, od Štúrova po Humenné. V šiestich remeselných súťažiach súťažilo 47 družstiev. Zaznamenali sme vyše tisícku mladých ľudí, ktorí nielen súťažili, ale sa zapojili aj do organizácie hlavného kultúrneho programu či sprievodných podujatí. Na podujatí sme tak videli nielen mladých remeselných majstrov, ale i mladých divadelníkov či spevákov.

Hlavnou patrónkou festivalu bola i tohto roku slovenská speváčka Celeste Buckingham. Tá dala festivalu krásny pôvab i príťažlivosť a neodmietla počas náročných dvoch dní ani jednu prosbu o fotografiu s návštevníkom. Celeste bola v súťažnej porote, pomáhala pri organizácii, priamou účasťou absolvovala i obidva sprievody a na záver v rámci benefičného koncertu aj spievala. Bola právom hlavnou osobnosťou festivalu a škola jej chce poďakovať, že všetky veci počas festivalu zvládla na výbornú a veľkou mierou prispela k úspechu festivalu.

Škole sa ale podarilo na festival prilákať i ďalšie významné osobnosti slovenského verejného života. O otvorenie festivalu sa postarali okrem našej riaditeľky školy, aj člen Ministerstva školstva, vedy výskumu, župan Prešovského samosprávneho kraja i primátor mesta Kežmarok. Na podujatí sme mali možnosť stretnúť aj niekoľkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a benefičný koncert svojou priamou účasťou podporil výborný slovenský hudobník Ondrej Kandráč a český spevák Matěj Vávra.

Na všetky body festivalu – sprievody, hlavný program, súťaže či benefičný koncert dostala škola pozitívne vyjadrenia zo strany návštevníkov i súťažiacich.

Veríme, že i budúci ročník bude rovnako úspešný a vedenie našej školy už dnes má v hlave myšlienky ako festival posunúť na vyššiu úroveň. Ten tohtoročný bol úspešný a je vždy úspechom, keď návštevníci festivalu majú problém všetko počas neho vidieť, skúsiť, ochutnať či zažiť.

Read more

Kežmarská škola šije šaty pre Celeste Buckingham

V areáli EĽRA sa okrem remeselníkov zo všetkých kútov Slovenska nachádzali aj tí naši domáci – kežmarskí a aj budúci mladí remeselníci, pripravujúci sa na povolanie v kežmarských odborných školách. Jednou z nich je aj Súkromná spojená škola, Biela voda. Návštevníci si v ich stánku mohli pozrieť a zakúpiť jedinečné výrobky z dreva, textilu, kovu, drôtu, tiež si mohli vyskúšať aj techniku tkania na krosnách. Meno školy sa spája aj s „Malým EĽROM“, ako miestni nazývajú Festival študentského remesla, ktorý organizovala táto škola už šiesty rok. Tretíkrát sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a zúčastnilo sa ho spolu až 862 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska i účinkujúcich zapojených do kultúrneho programu a aktivít ako boli napríklad rozprávky hrané žiakmi zo Základnej školy Grundschule, strašidelný hrad, historické hradné hry.

Tento festival mladých predchádza júlo- vému Európskemu ľudovému remeslu a jeho ústrednou témou je propagácia remesiel na stredných školách, história vznikajúcich ce- chov v 16. – 17. storočí pod Tatrami a aj história mesta Kežmarok a Kežmarského hradu. Festi- val študentského remesla začal už večerným sprievodom mestom v maskách s lampiónmi a s ohňovou šou, bohatým kultúrnym progra- mom, ktorý ukončil koncert Celeste Buckin- gham. Lampiónový sprievod mestom pomohli zorganizovať Mestské kultúrne stredisko Kežma- rok pod vedením pani riaditeľky Elisy Joppovej, Centrum voľného času Kežmarok a Kežmarské základné školy. Celeste spolupracuje s touto školou už dlhšie. Žiaci a žiačky pre ňu ušili a pri- pravili niekoľko modelov a šperkov, ktoré boli prezentované na medzinárodných akciách a šírili tak dobré meno zručných remeselníkov z Kežmarku i v zahraničí. Momentálne škola vystavuje svoje práce v známej galérii v USA, Nashville, Tennessee s podporou pani Zarin June Buckingham, s ktorou začali spolupraco- vať pred dvoma rokmi. Učebné odbory krajčír a výroba konfekcie sú jedni z nosných odborov tejto školy. Krajčírky a modelky z týchto od- borov získavajú už niekoľko rokov prestížne ceny a ocenenia nielen na domácej, ale i na zahraničnej pôde. Medzi najväčšie úspechy tento školský rok patrí 1. miesto v Módnej línii mladých (MLM) 2018 kategória: Doplnky a 2. miesto v MLM 2018 kategória: Vychádzkové odevy. Je to medzinárodná súťaž v Prešove, v ktorej súťažili stredné školy s 576 modelmi. Súkromná škola Biela voda sa taktiež zúčastňuje rôznych prezentácii svojej odevnej tvorby, módnych prehliadok a prehliadok s kolekciami zameranými na ľudovú kultúru jednotlivých re- giónov na území celého Slovenska. Škola šije aj rôzne dobové kostýmy, historické i moderné šaty či kroje. Preto s ňou začali spolupracovať i slovenské múzeá. Výrobky boli predstavené v Etnologickom múzeu v Martine, v skanzene Vychylovka na Kysuciach, v Archeoparku v Ha- nušovciach a Prešove, pre ktoré žiaci šili aj súbor odevov z doby kamennej, bronzovej, železnej a rímskej. Bol to veľmi náročný, ale úspešný pro- jekt. Veľmi dobrú spoluprácu udržiava škola už niekoľko rokov hlavne s kežmarským múzeom. Jeho riaditeľka, pani Erika Cintulová vychá- dza škole v ústrety, pomáha pri organizovaní Festivalu študentského remesla i s inými aktivi- tami. Medzi spoluorganizátorov, prispievateľov či partnerov tohto ročníka „Malého EĽRA“ patrili aj mesto Kežmarok, VÚC Prešov, VÚC Nitra, Fond na podporu umenia, Hotel Hviezdoslav, Hotel Solisko, Hotel Morava, Mliekarne a.s., a veľa iných kežmarských podnikateľov a podnikov a taktiež starostov obcí. Bez ich pomoci by sa festival mladých nemohol uskutočniť v takom rozsahu. Súkromná škola Biela voda rozbehla spoluprácu aj s kontroverzným spevákom Robom Mik- lom, pre ktorého šili žiaci niekoľko kostýmov už pred festivalom. S pani Kamilou Magálo- vou známou hereckou hviezdou a taktiež tele- víznou kulinárkou sa stretli žiaci počas súťaže Ochutnávka uhorských jedál v Hoteli Hviezdo- slav. Škola rozbieha aj spoluprácu s Alešom Mlátilíkom, výkonným riaditeľom najväčšieho zľavového portálu na Slovensku www.zlavo- mat.sk. Už na jeseň tohto roku otvoria spo- lu s riaditeľkou školy Annou Jurgovianovou a so Celeste Buckingham 1. ročník hudob- no – kulinárskeho Combo Campu pre sociálne znevýhodnené deti, na podporu ich talentu a vzdelania na Slovensku. Súkromná škola Biela voda sa venuje okrem remesiel aj vzdelávaniu dospelých, pomáha im ukončovať základné vzdelanie, výučné listy i maturitu. Pre tých, kto- rí si potrebujú doplniť vzdelanie certifikátom ponúka akreditované remeselné kurzy murár, stolár, krajčírka či kaderníčka… Tie vedú plne kvalifikovaní lektori ďalšieho vzdelávania. O ich priebehu sa môžete dozvedieť na facebookovej stránke Kurzy Biela Voda. V rámci etickej výchovy boli žiaci vzdelávaní v programe Junior Achivement, ktorému sa ve- nuje pani zástupkyňa školy Jana Mašlonková. V novom školskom roku bola škola vybraná do programu Ambasadorskej školy Europského parlamentu ako jedna zo 17 škôl na Slovensku, čo je určite veľká česť a záväzok. Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytova- nia aktuálnych a praktických vedomostí. Škola taktiež pracuje v programe Vnímavá škola a Vnímavý pedagóg. V októbri chce súkromná škola Biela voda otvoriť v mestských priestoroch pri knižnici muzeálnu expozíciu venovanú kraj- čírskemu a stolárskemu cechu a ľudovej tvorbe odevov. Riaditeľka školy Anna Jurgovianová vyzdvihla prácu všetkých pedagógov, majstrov odborného výcviku, asistentov a nepedago- gických zamestnancov, bez ktorých by škola nemohla napredovať a dosahovať pozitívne výsledky. Samozrejme, že na tom majú najväč- šiu zásluhu študenti, bez ktorých by škola ne- mohla byť školou, školou s rodinným duchom, kde majú všetci spoločný cieľ a to dosiahnuť čo najlepší výsledok. Súkromná spojená škola Ul. Biela voda 2 KežmarokMlátilíkom, výkonným riaditeľom najväčšieho zľavového portálu na Slovensku www.zlavo- mat.sk. Už na jeseň tohto roku otvoria spo- lu s riaditeľkou školy Annou Jurgovianovou a so Celeste Buckingham 1. ročník hudob- no – kulinárskeho Combo Campu pre sociálne znevýhodnené deti, na podporu ich talentu a vzdelania na Slovensku. Súkromná škola Biela voda sa venuje okrem remesiel aj vzdelávaniu dospelých, pomáha im ukončovať základné vzdelanie, výučné listy i maturitu. Pre tých, kto- rí si potrebujú doplniť vzdelanie certifikátom ponúka akreditované remeselné kurzy murár, stolár, krajčírka či kaderníčka… Tie vedú plne kvalifikovaní lektori ďalšieho vzdelávania. O ich priebehu sa môžete dozvedieť na facebookovej stránke Kurzy Biela Voda. V rámci etickej výchovy boli žiaci vzdelávaní v programe Junior Achivement, ktorému sa ve- nuje pani zástupkyňa školy Jana Mašlonková. V novom školskom roku bola škola vybraná do programu Ambasadorskej školy Europského parlamentu ako jedna zo 17 škôl na Slovensku, čo je určite veľká česť a záväzok. Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytova- nia aktuálnych a praktických vedomostí. Škola taktiež pracuje v programe Vnímavá škola a Vnímavý pedagóg. V októbri chce súkromná škola Biela voda otvoriť v mestských priestoroch pri knižnici muzeálnu expozíciu venovanú kraj- čírskemu a stolárskemu cechu a ľudovej tvorbe odevov. Riaditeľka školy Anna Jurgovianová vyzdvihla prácu všetkých pedagógov, majstrov odborného výcviku, asistentov a nepedago- gických zamestnancov, bez ktorých by škola nemohla napredovať a dosahovať pozitívne výsledky. Samozrejme, že na tom majú najväč- šiu zásluhu študenti, bez ktorých by škola ne- mohla byť školou, školou s rodinným duchom, kde majú všetci spoločný cieľ a to dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Súkromná spojená škola Ul. Biela voda 2 Kežmarok

Read more

Tvoríme, aby remeslá neupadli do zabudnutia

Festival študentského remesla navštívila aj Celeste Buckingham, Kamila Magálová či Robo Mikla.

Šiesty ročník tohto výnimočného festivalu sa začal už vo štvrtok večer. Lampiónový sprie- vod v maskách, ohňová i bubnová show či spevácke vystúpenie Celeste Buckingham prilákali do kežmarských ulíc nielen Kežmarčanov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Festival študentského remesla pokračoval v piatok dopoludnia slávnostným sprievodom cez mesto v dobových kostýmoch. O oficiálne otvorenie festivalu a privítanie hostí sa postaral primátor mesta Ján Ferenčák a riaditeľka kežmarskej Súkromnej spojenej školy, Biela voda Aneta Jurgovianová. Na nádvorí hradu a v jeho blízkom okolí mohli návštevníci festivalu obdivovať jedinečnú prácu a výrobky rezbára, kováča, krajčírov, medovnikára, tkáčky či obuvníka. „Na tomto festivale sme druhýkrát a prezen- tovali sme odbor dámsky krajčír s kolekciou odevov Rodná hruda. Tvoríme, šijeme a snažíme sa podporovať remeslá, aby neupadli do zabudnutia,“ priblížila svoju prácu majsterka odborného výcviku Magdaléna Marčáková zo Strednej technickej školy v Košiciach. „Je to úžasná akcia a mali sme možnosť zúčastniť sa aj krásneho večerného lampiónového sprievodu na námestí. Kežmarok je krásne mesto,“ dodala. V rámci festivalu sa študenti zapojili aj do praktických súťaží. V kaderníckej súťaži pred- viedli dámsky účes z obdobia baroka s použitím vlasovej ozdoby. O víťazke rozhodla spolu s iný- mi aj speváčka Celeste Buckingham. Ďalšou kategóriou bola prezentácia odevov v oblasti folklóru a ľudovej kultúry. V murárskej súťaži mali zúčastnení za úlohu opraviť časť hradné- ho opevnenia s využitím pôvodného materiálu a technologických postupov používaných v da- nom období. V stolárskej súťaži študenti vyrá- bali dlabaním, vyrezávaním a brúsením veľkú lyžicu. Svoju šikovnosť a precíznosť prezentova- li mladí aj v gastronómii. V Hoteli Hviezdoslav prebiehala kuchárska súťaž vo varení uhorských jedál. O víťazovi okrem iných rozhodla aj hereč- ka Kamila Magálová. Atmosféru festivalu dotváral bohatý kultúr- ny program, ktorý odštartovalo hudobné vystú- penie súkromného konzervatória v Košiciach. O napätie sa postarali žongléri s nožmi i skupina historického šermu z Brezna. Divadelné zosku- penie exTeatro zinscenovalo komické prijatie tovariša do cechu a do programu sa zapojili aj žiaci ZUŠ Petržalská, deti z MŠ na Možiarskej alebo folklórny súbor Maguráčik. Program vy- vrcholil vystúpením slovenského speváka Roba Miklu.

Veronika Michalčíková

 

Read more