Kežmarský informačný express, 10. 6. 2019

https://www.kkexpress.sk/mesto-%C5%A1kolstvo-cestovn%C3%BD-ruch/bohat%C3%BD-pestr%C3%BD-historick%C3%BD-no-najm%C3%A4-vesel%C3%BD-tak%C3%BD-bol-festival-%C5%A1tudentsk%C3%A9ho

Rozprávkovým lampiónovým sprievodom začal a krásnou bodkou, ktorým bol Benefičný koncert pre Uškové deti, sa skončil 7. ročník Festival študentského remesla (6. – 7. jún 2019). Hlavným organizátorom podujatia bola Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok.

Pestrá paleta bohatého programu, v ktorom nechýbali hudobníci, divadelníci, tanečníci, remeselníci, dali každému návštevníkovi zabrať, aby stihol všetko vidieť, skúsiť, ochutnať alebo zažiť niečo zaujímavé na tomto krásnom festivale, ktorý sa každým rokom posúva v kvalite vyššie a vyššie.

Je potešiteľné konštatovať, že hlavný organizátor, kežmarská Súkromná spojená škola, podujatia má na slovenských školách už trvalý pozitívny kredit, pretože pozvanie na festival prijalo 40 škôl z celého Slovenska. Vyše tisícka účinkujúcich či súťažiacich mladých ľudí je toho jasným dôkazom, že festival sa natrvalo zapísal do termínov škôl. Pre zúčastnených bola hlavným magnetom podujatia jeho pestrosť a domáca atmosféra. Vysokú úroveň podujatiu dala i priama účasť stálej patrónky festivalu, populárnej slovenskej speváčky Celeste Buckingham, ktorá dala celému festivalu neskutočný pôvab a príťažlivosť.

Predkrmom festivalu bol už tradične Rozprávkový lampiónový sprievod. Aj tohto roku sa ho zúčastnilo veľa mladých ľudí s lampiónmi. Na pódiu pred radnicou sa po ňom uskutočnil pre účastníkov a návštevníkov sprievodu krátky kultúrny program, v ktorom nechýbal ohňová šou, tanec od kežmarskej tanečnej skupiny Brilant a pesničky od speváka Roba Miklu.

Hlavný program festivalu sa uskutočnil v piatok 7. júna 2019. Začal populárnym historickým sprievodom, ktorý prechádzal centrom mesta Kežmarok. V ňom sa jeho účastníci, ktorí sa neskôr zapojili do programu podujatia, predviedli v dobových kostýmoch. V cieli sprievodu, na hradnom nádvorí, sa uskutočnilo slávnostné otvorenie festivalu. To otvorili, po krátkej  divadelnej historickej scénke, primátor mesta Kežmarok, zástupca ministerstva školstva, predseda prešovského samosprávneho kraja a riaditeľka kežmarskej Súkromnej spojenej školy, ako hlavná organizátorka podujatia.

Až 47 súťažných družstiev zo 40 škôl súťažilo v šiestich remeselných súťažiach – kadernícka, krajčírska, kulinárska, murárska, stolárska a vizážistická. Zo sprievodného programu mali u mládeže najväčší úspech pásmo Z rozprávky do rozprávky, ktorú pripravili žiaci kežmarskej Grundschule, ale aj návšteva Strašidelného domu.

Dominanciu kežmarskej Súkromnej spojenej školy, ako hlavného organizátora potvrdzoval aj fakt, že všetky dobové kostýmy, ktorými sa predviedli organizátori podujatia, aj tie, ktoré nosili primátor mesta, riaditeľka školy, či speváčka Celeste Buckingham ušili žiaci danej kežmarskej školy. Všetky boli prekrásne, nechýbala im noblesa a mali svoj pôvab.

Záverečnou bodkou festivalu bol Benefičný koncert pre Uškové deti (deti s poruchou sluchu), ktorý sa uskutočnil v prekrásnom priestore kežmarského dreveného artikulárneho kostola. Celeste Buckingham, Ondrej Kandráč a Matej Vávra nevtieravou, no zároveň vkusnou a jemnou hudobnou formou preukázali vysokú mieru charitatívneho okamihu. Priama účasť detí s poruchou sluchu dali tomuto koncertu vysoký stupeň dôveryhodnosti. V závere benefičného koncertu sa hlavná organizátorka, riaditeľka školy Anna Jurgovianová poďakovala všetkým trom hudobníkom za to, že prijali účasť na tomto koncerte a prejavila vieru, že aj o rok sa v druhý júnový piatok zúčastníme na charitatívnom koncerte, ktorý ukončí 8. ročník Festivalu študentského remesla 2020.

Kežmarský informačný express bol zvedavý na to, ako hodnotia festival tí, ktorí prišli do Kežmarku zo vzdialených miest a mali na starosti časť sprievodným programov. „O rok sme tu zas, samozrejme ak nás pozvú“, odpovedal na otázku jeden z košických zbrojnošov. „Ja som tu prvýkrát a som veľmi spokojný. Moji kolegovia sú tu už po štvrtýkrát a aj preto som s nimi prišiel, lebo vždy boli doteraz spokojní s organizáciou i s účasťou a atmosférou. A prídeme radi aj o rok, lebo bolo tu výborne“, tlmočil svoje pocity ďalší z tých, ktorí spestrili sprievodný program podujatia, tentoraz z Brezna. Festival si tak obľúbili nielen vedenia škôl, ale aj tí, ktorí program spestrili v rámci sprievodných podujatí.

Historické remeslá, hry, súťaže, kultúrny program, rozprávkové pásma – tým žil aj tohtoročný Festival študentského remesla 2019! Opäť bol bohatý, pestrý, farbistý a najmä veselý. Nebolo by dobré ho umelo spútať či zviazať do nejakej šablóny, pretože práve určitá voľnosť mu dáva ten správny ráz, ktorý potrebuje mladý človek, pre ktorého je najmä určený. Všetko sa dá zlepšovať a organizátori urobia určite všetko pre to, aby aj o rok sa každý návštevník cítil v Kežmarku príjemne, ako doma.

Vitaj, Festival študentského remesla 2020!