FESTIVAL 2018/2019

Festival študentského remesla 2019

Kežmarok, 6. – 7. jún 2019

Organizátor: Súkromná spojená škola, Biela voda a nezisková organizácia Biela voda, n.o.

V dňoch 6. – 7. júna 2019 Súkromná spojená škola z Kežmarku zorganizovala už 7. ročník Festivalu študentského remesla. Podujatie sa uskutočnilo v centre mesta Kežmarok, prevažne v areáli kežmarského hradu.

Podujatie sa skladalo z viacerých častí – Rozprávkový lampiónový sprievod, sprievod mestom v dobových kostýmoch, remeselné súťaže, kultúrny program, sprievodné podujatia v areáli hradu, sprievodné podujatia mimo hradu a benefičný koncert.

Ponuka festivalu bola pestrá pre všetky vekové kategórie a vysoký počet súťažiacich a návštevníkov festivalu sú dôkazom, že Festival študentského remesla sa už dostal do povedomia širokej verejnosti na celom Slovensku.

Na podujatí sa zúčastnilo 40 škôl z celého Slovenska, od Štúrova po Humenné. V šiestich remeselných súťažiach súťažilo 47 družstiev. Zaznamenali sme vyše tisícku mladých ľudí, ktorí nielen súťažili, ale sa zapojili aj do organizácie hlavného kultúrneho programu či sprievodných podujatí. Na podujatí sme tak videli nielen mladých remeselných majstrov, ale i mladých divadelníkov či spevákov.

Hlavnou patrónkou festivalu bola i tohto roku slovenská speváčka Celeste Buckingham. Tá dala festivalu krásny pôvab i príťažlivosť a neodmietla počas náročných dvoch dní ani jednu prosbu o autogram či spoločnú fotografiu s návštevníkom. Celeste bola aj v súťažnej porote, pomáhala pri organizácii, priamou účasťou absolvovala i obidva sprievody a na záver v rámci benefičného koncertu aj spievala. Bola právom hlavnou osobnosťou festivalu a veľkou mierou prispela k úspechu festivalu.

Škole sa podarilo na festival prilákať i ďalšie významné osobnosti slovenského verejného života. O otvorenie festivalu sa postarali okrem našej riaditeľky školy, aj člen Ministerstva školstva, vedy výskumu, župan Prešovského samosprávneho kraja i primátor mesta Kežmarok. Na podujatí sme mali možnosť stretnúť aj niekoľkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a benefičný koncert svojou priamou účasťou podporil výborný slovenský hudobník Ondrej Kandráč a český spevák Matěj Vávra.

Na všetky body festivalu – sprievody, hlavný program, súťaže či benefičný koncert dostala škola pozitívne vyjadrenia zo strany návštevníkov i súťažiacich.

Veríme, že i budúci ročník bude rovnako úspešný a vedenie našej školy už dnes má v hlave myšlienky ako festival posunúť na vyššiu úroveň. Ten tohtoročný bol úspešný a je vždy úspechom, keď návštevníci festivalu majú problém všetko počas neho vidieť, skúsiť, ochutnať či zažiť.Záštitu nad Festivalom študentského remesla malo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dar z benefičného koncertu je už odovzdaný

Škola odovzdala dar z benefičného koncertu uskutočneného počas tohtoročného Festivalu študentského remesla Uškovým deťom.

Benefičný koncert pre Uškové deti sa uskutočnil 7. júna 2019 v drevenom evanjelickom kostole.

Vystúpili na ňom Celeste Buckingham, Ondrej Kandráč a Matěj Vávra.

Na Festivale študentského remesla 2019 sa súťažilo v šiestich súťažiach.

Súťažili študenti zo 40 škôl z celého Slovenska. Tí vytvorili 47 súťažných družstiev.

Súťaž kaderník

1. Viktória Nevedelková – SOŠ podnikania a služieb, Námestovo

2. Karolína Dudášová – SOŠ, Gemerská 1, Košice

3. Michaela Kudjaková – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné

Súťaž krajčír

1. ZŠ a MŠ, Tajovského 2, Badín – kolekcia „Farbené do modra – Modrotlač“

2. Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok – kolekcia „Lošade Luluďa“

3. Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice – kolekcia „Tradícia netradične“

Súťaž Folklór na tvári – vizáž

1. Spojená škola, Školská 7, 974 01, Banská Bystrica

2. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov (dve miesta na 2. mieste) obidve z Prešova

3. Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Súťaž stolár

1. Stredná umelecká škola, Kežmarok

2. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

3. SSOŠ, Hviezdoslavova 11, Bardejov

Súťaž murár

1. SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

2. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

3. Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Súťaž kuchár

1. SOŠ Potravinárska, Cabajská 6, Nitra

2. Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

3. Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce

Program festivalu 2019:

6. jún 2019, 21.00 – 23.00 h Rozprávkový lampiónový sprievod (od kežmarského hradu k radnici)

7. jún 2019, 9.00 – 16.00 h Hlavný program festivalu v areáli kežmarského hradu + súťaže mladých remeselníkov

9.00 Sprievod mestom v dobových kostýmoch ku hradnej bráne

9.15 Privítanie pred hradnou bránou (Kežmarský hrad)

9.20 Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice

9.50 Oficiálne otvorenie festivalu,  privítanie hostí

10.00 Prijímanie tovariša do cechu – EX TEATRO

10.30 Módna prehliadka FOLKSTREET – súťaž krajčírov

11.00 SOŠ Svit – módna prehliadka

11.30 Lucia Gibarti and Band

13.00 Vyhlásenie výsledkov jednotlivých súťaží

14.00 ZUŠ Petržalská

15.00 Lucka Krajňáková – cigánske tance

15.30 Ukončenie Festivalu študentského remesla

7. jún 2019, 19.00 h Benefičný koncert (drevený artikulárny kostol na Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku)

Sprievodný program festivalu:

Historické hry a súťaže pre deti

Maľovanie na tvár

Medovníkový domček

Pastierska osada so zvieratkami

Rybárska osada

Cigánsky tábor s ochutnávkou tradičných jedál

Strašidelný hrad

Vojenský tábor pre malých vojakov a poľná kuchyňa

Z rozprávky do rozprávky

Hospodársky dvor

Ochutnávka zabudnutých jedál

Súťaž v pílení dreva